Keycode mobiilikoodit Digitaalinen sisältö kohteisiin

 

Ebax Keycode™ mobiilikoodipalvelu on tuotteisiin, palveluihin ja menetelmiin liitettävän digitaalisen informaation hallintaan tarkoitettu teknologiaratkaisu. Palvelu hyödyntää standardeja QR- ja NFC-koodeja. Ebax Keycode sisältää yksilöivän tunnisteen, jonka avulla fyysinen tai digitaalinen kohde voidaan liittää Internet-tietoresursseihin.

Mobiilikoodit ovat edullinen ja helppo tapa liittää digitaalista informaatiota erilaisiin kohteisiin!

Lisää myyntiä tarjoamalla uusi kustannustehokas myynti ja markkinointikanava!

Paranna toiminnallista laatua hallinnoimalla tehokkaammin digitaalista informaatiota!

Vähennä kustannuksia tarjoamalla tietoa ja palveluita edullisemmin digitaalisessa muodossa!

Syötä keycoden koodi tai URL osoite

Keycode

Ebax Keycode koostuu QR koodista sekä lyhennetystä URL osoitteesta. Keycode voi olla myös NFC tagi, johon on tallennettu Keycode muotoinen koodi ja URL-osoite. Koodi voidaan syöttää päätelaitteelle URL-muotoisena suoraan selainohjelmiston avulla.

 

Sovellusalueita Useita eri käyttötarkoituksia

Sovellusalueesta riippumatta mobiilikoodien perusajatuksena on erilaisten fyysisten kohteiden liittämisestä Internet tietoverkkopalveluihin (Internet of Things, IoT).

Mobiilikoodeja hyödynnetään mm. seuraavilla toimialoilla:

  • Kauppa, mainonta ja markkinointi
  • Teollisuus, huolto ja ylläpito
  • Koulutus ja opetustoimi
  • Matkailu ja turismi
  • Hotelli- ja ravintola-ala
  • Energia, jätehuolto ja kierrätys
  • Museot, näyttelyt ja yleisötilaisuudet
  • Kirjastot
  • Graafinen ala ja kustannustoiminta

Palvelua voidaan hyödyntää paitsi useilla eri sovellusalueilla niin myös moneen eri käyttötarkoitukseen. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. tuotetietojen hallinta, myynninedistäminen ja markkinointi.

Keycode

Lue lisää

 

Keycode mobiilikoodien hallintapalvelu

Yksittäisten mobiilikoodien luominen ja hallinta on helppoa mutta tuotettavien koodien määrän kasvaessa niihin liittyvä hallinnointi muuttuu vaikeammaksi. Ebax Keycode mobiilikoodien hallintapalvelu tarjoaa monipuolisia ratkaisuja tuottaa ja hallinnoida mobiilikoodeja.

Palvelun avulla voidaan helposti hallinnoida suuria määriä koodeja. Jokaiseen koodiin voidaan tarvittaessa liittää koodikohtainen seuranta, jolloin ylläpitäjä tietää missä koodi on sijoitettuna ja kuinka paljon sitä on luettu.

Koodeja voidaan hallinnoida myös ryhminä, jolloin koodien hallinnoinnista vastaava taho voi helposti muuttaa kaikkien koodien sisältöjä niiden sijainnista riippumatta.

Uudelleenohjauspalvelu mahdollistaa sen, että koodien tarjoamaa sisältöä voidaan muuttaa jälkikäteen.

Keycode hallintaliittymä

 

Hyödyt ja ominaisuudet Hallinnoi monipuolisesti mobiilikoodeja ja sisältöjä

Mobiilikoodit

Keycode tukee sekä QR ja NFC koodien käyttöä. Koodit voivat olla dynaamisia tai staattisia. Koodeja voidaan käsitellä yksittäisinä tai ryhminä.

Mobiilikoodit tarjoavat virtaviivaisen ja helppokäyttöisen palvelukanavan informaatioon.

Käytön seuranta

Kaikkia mobiilikoodien lukutapahtumia voidaan seurata useilla eri kriteereillä (aika, laite, paikka ja käyttötarkoitus).

Optimoi resurssien käyttö alueille joissa vaikuttavuus ja tehokkuus on suurin.

Uudelleenohjaus

Keycode tarjoaa mobiilikoodien uudelleenohjauksen, jonka avulla koodin osoittaman sisällön osoite voidaan muuttaa jälkikäteen.

Valmiit, toimitetut ja käytössä olevat koodit ovat koko ajan kontrollissa.

Käyttäjähallinta

Luo käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä ja anna erilaisia käyttöoikeuksia palveluun. Keycoden avulla voit kontrolloida tietojen ja palveluiden jakamista.

Keycode tarjoaa joustavan yhteydenpidon ja viestinnän eri toimijoiden välillä.

Tilastot ja raportit

Palvelu tuottaa tilastoja ja raportointitietoa mobiilikoodien käytöstä.

Kehitä toimintaa sekä hyödynnä tietoja arvioinnin ja päätöksenteon tukena.

Analytiikka

Ebax tarjoaa myös laaja-alaisempia ja syvällisempiä analyyseja sekä yhteenvetoja mobiilikoodien käytöstä eri toiminnoissa ja toimialoilla.

Tulostus

Palvelussa hallinnoitavia mobiilikoodeja on mahdollista tulostaa asiakkaan omilla tulostusratkaisulla.

Tulostukseen käytettävänä kuvaformaatti voi olla bittikarttamuotoinen tai skaalautuva vektorigrafiikka.

Painotuotteet

Tarjoamme valmiiksi painettuja painotuotteita jotka voidaan liittää suoraan palvelussa oleviin mobiilikoodeihin.

Valmiit painotuotteet virtaviivaistavat ja helpottavat palvelun käyttöönottoa.

Rajapintapalvelut

Kehittyneiden ja yleiskäyttöisten rajapintapalveluiden avulla ulkoiset tietojärjestelmät voidaan integroida keycode palveluun.

Rajapintojen avulla voit automatisoida toimintoja sekä siirtää haluttua tietoa eri tietojärjestelmien välillä.

 

Painotuotteet ja tagit

Ebax Keycode mobiilikoodit voidaan liittää valmiisiin painotuotteisiin, jotka voidaan suoraan kiinnittää haluttuihin kohteisiin.

Valmiit painotuotteet helpottavat ja nopeuttavat eri palveluiden tuottamista ja käyttöönottoa.

Samaan tagiin liitetty hybrikoodi tarjoaa ratkaisun sekä QR että NFC koodien käytölle.

Keycode tarjoaa eri kokoisia koodeja ja tukee myös skaalautuvaa vektorigrafiikkaa.

Koodeja voidaan painaa paperille, tarroille, kankaisiin, tauluihin ja kyltteihin.

Koodit voivat olla yksilöityjä tai niitä voidaan tuottaa erinä.

Teollisesti tuotettavia painotuotteita on saatavissa useissa eri formaateissa yksittäiskappaleina, arkkeina ja rullina. Painotuotteisiin on mahdollista liittää tekstiä, symboleja ja logoja.

Lue lisää

Keycode tageja

 

Ylläpito ja asiakastuki

Vastaamme 100% kehittämästämme teknisestä järjestelmästä. Asiakkaan on mahdollista saada palvelu täysin 24/7 periaatteella. Tukipalvelut on järjestetty pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä.

Palvelu sisältää tilikohtaisen käyttöliittymän ja seurantaraportit, joilla palvelun käyttöastetta ja toimintaa voidaan seurata.

Tarvittaessa ohjeistamme ja koulutamme mobiililaitteisiin tarvittavissa ohjelmistoissa sekä järjestämme/hoidamme niiden ylläpidon.

Koulutus- ja konsultointipalvelut

Teemme kartoituksia ja selvityksiä siitä miten mobiilikoodit soveltuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin ja eri sovellusalueille.

Koulutamme ja konsultoimme kaikkiin palvelun käyttöön liittyvissä asioissa. Palvelun käytöstä löytyy verkkokoulutus- ja tukimateriaalia.

Järjestämme tarvittaessa myös koulutustilaisuuksia verkossa, videoneuvotteluina, webinaareina, paikan päällä ja kaikkien em. yhdistelmänä.

 

Rajapintapalvelut ja räätälöintityöt

Ebax Keycode palvelun informaatio voidaan liittää kolmannen osapuolen järjestelmiin. Integraation tasoa voidaan nostaa yleiskäyttöisten rajapintojen avulla (Keycode Pro ja Keycode Enterprise palvelut).

Olemassa olevien palveluiden sovittaminen ja uusien palveluiden tuottaminen on oleellinen osa Ebax Keycode palvelutarjontaa.

"Tavoitteenamme on rakentaa mobiilikoodeihin perustuvia kokonaisratkaisuja asiakkaillemme. QR koodit ovat lähtökohta ja perusta mutta eivät sellaisenaan useinkaan riitä tarjoamaan laadukasta palvelukokonaisuutta asiakasratkaisuissa"

Ebax Oy, Tuomo Paakkanen (CEO)

Toteutamme myös mobiilikoodien käyttöä tukevia palveluratkaisuja kuten responsiivisia verkkosivustoja.

Mobiilisivuesimerkki

Mobiilisivuesimerkki

Mobiilisivuesimerkki

 

Hinnoittelu Keycode mobiikoodien hallintapalvelu

  Starter
Ilmainen
Basic
100 €/kk
Pro
250 €/kk
Enterprise
500 €/kk
Dynaamiset koodit 5
Staattiset koodit (raw QR code) 5
Rajoittamaton käyttö
Tulostaminen png/svg png/svg png/svg png/svg
Käytön seuranta
Tilastot ja raportit
API
Ryhmät (monen käyttäjän tuki)
Asiakaskustomoinnit/räätälöinnit
Analyysit ja businessdata
Keycode Database
Sähköposti
Puhelintuki
Mobiilisivut Lisäpalvelu Lisäpalvelu Lisäpalvelu

 

Lisämateriaalit ja yhteystiedot

Yhteydenotto

Ottakaa yhteyttä ja sopikaa tapaaminen jossa voimme keskustella organisaationne tarpeista ja mahdollista ratkaisuista.

myynti@keycode.fi
+358 40 5788750

Asiakkaitamme: