Ebax Keycode Mobiilikoodien sovellusalueita

Keycode on yleisratkaisu joka soveltuu useille eri toimialoille. Palvelua voidaan hyödyntää paitsi useilla eri sovellusalueilla niin myös moneen eri käyttötarkoitukseen. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. tuotetietojen hallinta ja myynninedistäminen ja markkinointi.

Sovellusalueesta riippumatta mobiilikoodeissa on kysymys erilaisten kohteiden liittämisestä Internet tietoverkkoon (Internet of Things, IoT).

Mobiilikoodit markkinoinnissa

Keycode palvelu on uusi markkinointiväline/kanava mobiililaitteille. Koodin avulla käyttäjille voidaan tarjota lisäinformaatiota tai kerätä arvokasta asiakaspalautetta.

Lisää markkinoinnin tehokkuutta ja säästä markkinointikustannuksia!

Kaupoissa ja myymälöissä kuluttajat voivat saada helposti lisäinformaatiota tuotteista. Mobiilikoodit voivat olla kiinnitettyinä esimerkiksi myymälän oviin, ikkunoihin, mainoksiin, hyllyihin tai tuotteisiin. Mainosmateriaaleissa kuten esitteissä ja julisteissa mobiilikoodien avulla markkinoitavat kohteet saadaan saumattomasti liitettyä digitaalisiin palveluihin.

Markkinoija hyötyy koodin käytöstä myös mm. siten, että hän saa informaatiota tuotteisiin kohdistuvasta kiinnostuksesta sekä tarvittaessa myös käyttäjistä. Palvelun tehokkuutta, käyttöastetta sekä vaikuttavuutta voidaan arvioida ja mainosbudjetti voidaan mitoittaa oikein.

Mobiilikoodit tuotetietojen hallinnassa

Palvelu soveltuu erinomaisesti tuotetietojen hallintaan. Mobiilikoodien avulla tuotteisiin ja laitteisiin liittyvät dokumentit ja sisällöt voidaan jakaa helposti halutuille käyttäjille.

Palautteiden kerääminen halutusta kohteesta kuten esimerkiksi tuotteesta tai laitteesta onnistuu helposti.

 

Tuota ja hallinnoi Ebax mobiilikoodeja Ebax Keycode palvelussa ja liitä niiden avulla tuotetietoja ja verkkopalveluita yrityksen tuotteisiin ja palveluihin.

Asiakkaat ja yrityksen työntekijät saavat kohdennettua sisältöä mobiililaitteisiin koodien avulla.

 

Kaupat ja kauppakeskukset

Tuotetiedot, tarjoukset, kilpailut ja asiakaspalautteet. Mobiilipalvelut ovat kiinteä osa kaupan tukitoimintoja. Ne tarjoavat sekä henkilökunnalle että asiakkaille merkittäviä lisäarvoja.

Kauppa

Mobiilikoodit tarjoavat uudenlaisen yhteydenpito- ja markkinointikanavan.

Hotelli ja ravintola-ala

Hotelli- ja ravintola-alalla asiakaspalvun merkitys on valtava. Ajankohtainen ja laadukkaalla tiedottamisella voidaan parantaa paitsi asiakastyytyväisyyttä niin myös henkilöstön valmiuksia tehostaa työtoimintojaan.

Hotelli

Viestinnän tehokkuus, asiakaspalvelun laatu ja tyytyväiset asiakkaat. Mobiilipalvelut tarjoavat lisää vaihtoehtoja.

Matkailu ja turismi

Uudessa, vieraassa paikassa käyttäjät tarvitsevat tietoa palveluista ja kohteista. Mobiilikoodeilla voidaan tarjota karttoja, nähtävyyksiä ja tapahtumia suoraan käyttäjän puhelimeen.

Informaation ja palveluiden kieliversiot asettavat haasteita.

Turismi

Satunnainen matkailija on riippuvainen informaatiosta.

Kirjastot

Kirjastot ovat muutoksessa jossa niiden toiminta liittyy yhä enenevässä määrin digitaaliseen informaatioon ja palveluihin. Kirjastoissa on valtavasti kohteita, joiden liittäminen verkossa olevaan informaatioon tuo merkittävää lisäarvoa.

Kirjasto
Kirjaston asiakkaat ovat verkossa. Mobiilikoodit tarjoavat kontrolloidun kanavan hallita myös verkkoresursseja.

Museot

Museoissa ja näyttelyissä oleviin kohteisiin liittyy lähes poikkeuksetta taustainformaatiota, joka tekee kohteista vieläkin kiinnostavampia.

Museo
Ohjaa käyttäjä taiteilijoiden verkkosivuille mobiilikoodien avulla.

Koulutus ja opetus

Koulutuksessa ja opetuksessa informaation merkitys on valtava. Mobiililaitteita ja -palveluita hyödynnetään jo nykyisellään esikoulusta senioreihin - vastaako palvelutarjontamme ajan haasteisiin?

Koulu
Paranna koulutettavien kiinnostusta ja motivaatiota uusilla mobiiliratkaisuilla.

Teollisuus

Tuotantolaitoksissa koneet, laitteet ja tuotantolinjat voidaan varustaa mobiilikoodeilla joilla kohteista saa digitaalisia dokumentteja ja palveluita.

Laitevalmistajat voivat liittää koodeja asiakkaalle toimitettaviin koneisiin, laitteisiin ja välineisiin.

Tehdas
Mobiilikoodit on kehitetty alunperin teollisuuden tarpeisiin.

Liikenne ja logistiikka

Liikenteessä ja logistisissa palveluissa kohteiden sijainnista ja tilanteesta halutaan reaaliaikaista ja oikeaa informaatiota.

Mobiilikoodit mahdollistavat yksilöllisen tiedon/palvelun liittämisen haluttuun kohteeseen.

Pakkaus
Mobiilikoodeilla digitaaliset palvelut kytketään saumattomasti logistisiin prosesseihin.

Graafinen ala

Digitaalinen media tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia perinteiselle printtimedialle. Julkaisuihin ja esitteisiin voidaan mobiilikoodien avulla liittää sekä informaatiota että verkkopalveluita.

Paino
Hybridipalvelut joissa printti ja digitaalisuus yhdistyvät tarjoavat asiakkaille enemmän.

 

Lisämateriaalit ja yhteystiedot

Yhteydenotto

Ottakaa yhteyttä ja sopikaa tapaaminen jossa voimme keskustella organisaationne tarpeista ja mahdollista ratkaisuista.

myynti@keycode.fi
+358 40 5788750

Esitteet

Lehtiartikkelit

  • Kehittyvä Elintarvike
  • Uusiouutiset
  • JätePlus
  • Pakkauslehti
  • Pelastustieto
  • Museolehti
  • Pakkauslehti